Vi kom i stilhed. Båret af livets stille åndedræt. Ydmyge uskyldige hjerter. Rejsende sjæle i et indre landskab malet af en verden hinsides. Siden den tidlige oprindelige morgen har kærlighed dvælet i vores blod. Vi kom for at huske. Lyset, der skinner i stilheden af vores sjæl. Mysteriet og kærligheden, det hellige hjerte af alt liv.

Stilhed er bøn. Sårbarhed er visdom og styrke. Et eventyr og kærlighedsbrev skrevet ind i hjertet af vores sjæl. Vi er alle velsignet af livet. Lys, barmhjertighed og nåde bliver os åbenbaret ved livets hellige port. 

Livet er et kosmisk mirakel. Himmel og jord samt universets uendelige mystik. Tråde af lys og højere bevidsthed er vævet ind i hjertet af vores sjæl med budskaber fra en verden hinsides.  En evindelig ordløs dans der taler til os igennem hjertet. Kærlighedes uberørte hellige rum. Stilheden.

Evnen til at lytte til denne evindelige dans af visdom, der dvæler stille i hjertet af vores sjæl, er en medfødt kvalitet, der vejleder os igennem livets mystik. Men ofte kommer vi på afveje og væk fra vores sande natur. I livets hast mister vi vores årvågenhed og den autentiske følelse af hvem og hvad, vi er. Vi fortaber os i verdens bedrag og forførende illusion, alt imens vi skuer imod horisonten i længslen efter det, vi har glemt.  

Det er forbundet med dyb sorg, når vi fornægter vores iboende sjælelig natur. Vi vandrer imod selve skabelsen og kernen af vores eksistens. Det vækker disharmoni i krop og sjæl, som senere manifesterer sig som fysisk sygdom. Vi oplever måske et tomrum af fortabte følelser og en ukendt længsel i ensomhedens forladte land. Livets gnist er slukket. Hjertets port er lukket. Åndedrættets liv er kvalt og afgrunden føles så nær. 

Og her på livets kant fanget af fortvivlelse, forstår vi pludselig, at vi må skue ind i hjertets tempel for at genfinde og vække det, vi har glemt. Intet kan findes derude, som ikke allerede hviler i os selv. Livet kalder os hjem igennem den disharmoni og ubalance, der skabes illusionens land. Smerten åbner os og får at til at lytte. Vi lytter og overgiver os til livet. Den hellige vilje. Det levende åndedræt. Hjertets stille visdom og ydmyge natur.