Livet er et kosmisk mirakel. Himmel og jord samt universets uendelige mystik. Samhørigheden imellem krop, sjæl og følelse er en enestående symfoni af visdom. Tråde af lys og højere bevidsthed er vævet ind i hjertet med budskaber fra en verden hinsides.  En evindelig ordløs dans, der intuitivt taler til os igennem krop, sjæl og følelse.

Evnen til at lytte til denne evindelige dans af visdom og lyset, der dvæler i hjertet af vores sjæl, er en medfødt kvalitet, der vejleder os igennem livets smukke labyrint. Men ofte kommer vi på afveje og væk fra vores sande sjælelige natur. I livets hast mister vi vores årvågenhed og den autentiske følelse af hvem og hvad, vi er. Vi fortaber os i verdens bedrag og forførende illusion, alt imens vi skuer imod horisonten i længslen efter det, vi har glemt.  

Det er forbundet med dyb sorg, når vi fornægter vores iboende sjælelig natur. Vi vandrer imod selve skabelsen og kernen af vores eksistens. Det vækker disharmoni i krop og sjæl, som senere manifesterer sig som fysisk sygdom. Vi oplever måske et tomrum af fortabte følelser og en ukendt længsel i ensomhedens forladte land. Livets gnist er slukket. Hjertets port er lukket. Åndedrættets liv er kvalt og afgrunden føles så nær. 

Og her …  på livets kant fanget af fortvivlelse, forstår vi pludselig, at vi må skue ind i hjertets tempel for at genfinde og vække det vi har glemt. Intet kan findes derude, som ikke allerede hviler i os selv. Livet kalder os hjem igennem den disharmoni og ubalance, der skabes illusionens land. Smerten åbner os og får at til at lytte. Vi lytter og overgiver os til livets iboende visdom. Den hellige vilje. Det levende åndedræt. Hjertets stille visdom og ydmyge natur.

Blomster remedier & healing.

Hjertets Stilhed er det indre hellige rum, hvori de dybe selvhelbredende kræfter, der hviler latent i vores blod, vækkes til live. Igennem praksis og fordybelse åbner vi hjertets hellige port og vækker spiren af nyt liv og forandring. Det er her blomster remedierne har sin styrke og gave til dig og livet. De er unikke i deres evne til at løfte os ind i lyset og bringe os i harmoni med sandheden og sjælens vise vej. 

Blomster remedier er energi beriget vand af højere orden. De repræsenterer højere sjælskvaliteter, som vi alle har potentiale til at udfolde. Remedierne hjælper os til at åbne for disse højere kvaliteter. De bliver fremstillet naturligt efter oprindelige traditioner. Filosofien er at enhver dugdråbe, der opvarmes af solen, bærer aftrykket af de samme potentielle lægende egenskaber som den plante, hvorpå de findes. Således, ved hjælp af solens kræfter frigøres blomsternes helbredelsesenergi. De virker subtilt på de finere planer i menneskets energifelt og sidestilles derfor ofte med homøpati.

Final and complete healing will come from within from the soul itself.

                                                                                                                     Dr. Edward Bach

Bach blomster remedier blev udviklet af Dr. Edward Bach, en succesrig læge og homøopat der mente, at nøglen til godt helbred er indre følelsesmæssig harmoni. Dr. Bach havde en dyb indsigt i menneskets åndelige natur. Han var yderst sensitiv og vandrede i Englands natur, hvori han identificerede 38 blomsterremedier. Remedierne er således udvundet af nøje udvalgte vilde planter, blomster eller træer af enestående natur. Et enkelt remedie er udvundet af kildevand fra en oprindelig uberørt kilde. 

Alle blomster remedier er trygge og naturlige i deres anvendelse. Blidt genopretter de den indre emotionelle balance og bringer os tilbage til vores naturlige sjælelige ligevægt. I denne nyvundne ligevægt er kroppen nu fri til at helbrede sig selv. Blomster remedierne kan anvendes individuelt eller sammesættes unikt i forhold til personlige behov. 

Som uddannet og internationalt registreret Bach Terapeut BFRP,  tilbyder jeg terapi og vejledning i udvælgelse af de blomster remedier, netop du har brug for. Sammen rejser vi igennem dine indre følelsesmæssige landskaber og bevidstgør de områder i dig og dit liv, der har brug for kærlighedens lys og helbredende forløsning. Efter en session blander jeg din helt personlige flaske med udvalgte blomster remedier, som du tager med hjem. Blomsterdråberne vil således understøtte din forsatte rejse imod harmoni og helbredelse. 

Blomster terapi session 60 min. inklusiv en flaske med udvalgte blomster remedier:   600 Dkr 

Tilbydes både via personligt møde og online. Online sessions betales på forhånd og der tillægges fragt omkostninger ved forsendelse af blomster remedierne. 

Bestilles en flaske blomster remedier uden forudgående session:   200 Dkr + forsendelse.